Bio

بیوگرافی

حسین قاسم زاده متولد سال ۱۳۶۳ در اصفهان است. وی در سن ۱۶ سالگی شروع به فعالیت در شرکت پویا پژوه و پس از آن مدیریت بخش تبلیغات و بازاریابی الکترونیک مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان را به عهده گرفت. ایشان در سال ۱۳۸۶ رسما مرکز توسعه و کسب و کاری با نام رهنج را تاسیس نمود و تا به امروز در آن مجموعه با ایده و ابتکار در زمینه کسب و کار و تبلیغات فعالیت میکند.

شهرام صادقی

جناب آقای شهرام صادقی مهمان قسمت دوازدهم از افسانه زندگی من به تهیه کنندگی حسین قاسم زاده هستند.شهرام صادقی متولد سال ۱۳۵۲ در تهران است.شهرام صادقی رشته پزشکی دانشگاه آزاد تهران را پس از گذشت ۴ سال و نیم رها می‌کند و وارد بازار کار می‌شود.پس از شکست‌های متعدد و حتی تجربه زندان، بالاخره مسیر خود را می‌یابد و وارد حوزه آموزش می‌شود.شهرام صادقی اکنون در زمینه مدیریت ذهن و رشد و توسعه فردی و سازمانی به تدریس و آموزش مشغول است. که البته در کنار این فعالیت، در مجموعه آوای خلیج فارس نیز با بی‌نظیرترین پروژه‌ها در سطح خاورمیانه…

قسمت‌های قبل افسانه زندگی من

بیـوگـرافـی

حسین قاسم زاده متولد سال ۱۳۶۳ در اصفهان است. وی در سن ۱۶ سالگی شروع به فعالیت در شرکت پویا پژوه و پس از آن مدیریت بخش تبلیغات و بازاریابی الکترونیک مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان را به عهده گرفت. ایشان در سال ۱۳۸۶ رسما مرکز توسعه و کسب و کاری با نام رهنج را تاسیس نمود و تا به امروز در آن مجموعه با ایده و ابتکار در زمینه کسب و کار و تبلیغات فعالیت میکند.

شهرام صادقی

جناب آقای شهرام صادقی مهمان قسمت دوازدهم از افسانه زندگی من به تهیه کنندگی حسین قاسم زاده هستند.شهرام صادقی متولد سال ۱۳۵۲ در تهران است.شهرام صادقی رشته پزشکی دانشگاه آزاد تهران را پس از گذشت ۴ سال و نیم رها می‌کند و وارد بازار کار می‌شود.پس از شکست‌های متعدد و حتی تجربه زندان، بالاخره مسیر خود را می‌یابد و وارد حوزه آموزش می‌شود.شهرام صادقی اکنون در زمینه مدیریت ذهن و رشد و توسعه فردی و سازمانی به تدریس و آموزش مشغول است. که البته در کنار این فعالیت، در مجموعه آوای خلیج فارس نیز با بی‌نظیرترین پروژه‌ها در سطح خاورمیانه…

قسمت‌های قبل افسانه زندگی من

تأییدیه ها


سرکار خانم میترا امینی


سرکار خانم مهشید دارویی


جناب آقای سعید وفایی


جناب آقای احمد انصاری

فهرست